Dane finansowe

Historyczne wyniki finansowe Grupy (tys. zł, MSSF)

2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto
ze sprzedaży
386 715 448 282 494 401 541 951 648 160
EBITDA 33 265 32 914 41 780 54 680 45 508
EBIT 21 248 17 318 21 609 32 210 19 696
Zysk netto 10 804 9 315 11 678 20 024 9 866

 

IIIQ 2016 IIIQ 2017 zmiana %
Przychody netto
ze sprzedaży
464 806 544 486 17,1
EBITDA 35 855 44 678 24,6
EBIT 16 652 23 134 38,9
Zysk netto 9 403 14 047 49,4

Notowania giełdowe

Raporty

OKRESOWE
BIEŻĄCE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Pokaż pozostałe
Pokaż pozostałe
Pokaż pozostałe
Pokaż pozostałe
Pokaż pozostałe
Pokaż pozostałe

Kwartalne

Półroczne

Roczne

Akcjonariat

Władze spółki

RADA NADZORCZA
ZARZĄD
Obecna kadencja Zarządu zakończy się w 2021 roku. Mandaty członków zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020 (ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu – art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie ze Statutem Emitenta kadencja zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.
Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w 2020 roku, po czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 (ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie ze Statutem Emitenta kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

Kalendarium

2016
2017
2018

26.02.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. 26.02.2018

15.01.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. 15.01.2018

28.04.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. 28.04.2017

10.03.2017

Skonsolidowany raport roczny zawierający roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz Jednostkowy raport roczny zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016.

12.05.2017

Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

11.08.2017

Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku.

10.11.2017

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

04.11.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. 04.11.2016

12.08.2016

Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku.

10.11.2016

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

Walne zgromadzenie

2014
2015
2016
2017
2018

Dokumenty korporacyjne

Prospekt emisyjny

Aktualności

Raporty roczne już opublikowane

4 March 2016

4 marca 2016 zostały opublikowane raporty roczne Spółki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Debiut na parkiecie

21 June 2013

18 czerwca 2013 r. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pokaż pozostałe

Kontakt

Marek Piątkowski

Telefon:
071 312 12 83
Fax:
071 310 30 73
Polityka cookies - Mapa strony - Kontakt