Piotr Łyskawa

Pan_Piotr_LyskawaPiotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej.

Przebieg pracy zawodowej:

  • od 2014 w spółce jako Członek Rady Nadzorczej,
  • od 2012 Członek Rady Okręgowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu,
  • od roku 2011 Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.,
  • od roku 2009 – w Avanta Audit z siedzibą w Bielanach Wrocławskich jako partner i wspólnik,
  • w latach 2003-2009 w Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako kolejno Manager, Starszy Manager, Dyrektor,
  • w latach 1995- 2003 w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie jako kolejno Asystent, Senior, Manager.

Pan Piotr Łyskawa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto odbył półroczne stypendia naukowe na Technical University of Denmark oraz Glasgow Caledonian University. Pan Piotr Łyskawa uzyskał certyfikaty ACCA Professional Qualification, ACCA Practing Certificate za rok 2002 oraz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Polityka cookies - Mapa strony - Kontakt