Andrzej Sołdek

Andrzej Sołdek – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2000 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii.

Posiada licencje: maklera (1992 r.), doradcy inwestycyjnego (1994 r.) oraz CFA (2004 r.).

Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992-1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego SA oraz w okresie od 1996 do 1998 pełnił funkcję Członka Zarządu CIO w ING BSK AM SA. Od 1998 roku związany z Zurich PTE SA gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku.

OD 2003 roku związany z PTE PZU SA, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy CEO I CIO (2003-2008), następnie od 2008 do 2016 roku zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję
CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem.

W latach 2003-2005 zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz  Elektrobudowa SA 2003-2004).

Jest członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych Elektrobudowa SA, Ferro SA i Skarbiec Holding SA oraz Członkiem Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland.


WRÓĆ