RB-15-2013-Ostatni-dzien-notowan-praw-do-akcji-serii-F-oraz-wprowadzenie-do-obrotu-gieldowego-akcji-serii-BCF