Jacek Tarczyński

Jacek Tarczyński – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, założyciel i główny akcjonariusz firmy.

Przebieg pracy zawodowej:

Pan Jacek Tarczyński jest udziałowcem lub akcjonariuszem: Spółki, TT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, Devils Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, Dato Investment Holding S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, EJT Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, AgroJet Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim oraz TJ Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim. Jednocześnie Pan Jacek Tarczyński wspólnie z małżonką są założycielami Fundacji Tarczyńskich, działającej od roku 2009. Poza powyższym Pan Jacek Tarczyński nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani kapitałowych.

Pan Jacek Tarczyński posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Przemysłu Mięsnego w Krotoszynie. Ponadto Pan Jacek Tarczyński ukończył kurs pedagogiczny dla nauczycieli zawodu pracowników młodocianych w Zespole Szkół Zawodowych w Miliczu.


WRÓĆ