Marek Piątkowski

Marek Piątkowski – Wiceprezes Zarządu

Przebieg pracy zawodowej:

Pan Marek Piątkowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(kierunek: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw). Ponadto Pan Marek Piątkowski uzyskał certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).


WRÓĆ