Edmund Bienkiewicz

Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Edmund Bienkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, na stanowisku zastępcy dyrektora ds. administracyjno-prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków w Spółce, Pan Edmund Bienkiewicz podlega dyrektorowi ds. administracyjno-prawnych.

Przebieg pracy zawodowej:

Pan Edmund Bienkiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: ekonomika handlu). Ponadto Pan Edmund Bienkiewicz zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz ukończył kurs pedagogiczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uprawniający do nauczania w szkole.


WRÓĆ