Jacek Osowski

Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

od 2012 r. –działalność doradcza prowadzona we współpracy i w ramach różnych przedsiębiorstw w tym m.in. Value Advisors Sp. z o.o. i s.k., Audit Advisors Sp. z o.o., AllCNet Sp. z o.o., EDGE NPD Sp. z o.o.,  i innych

 Pan Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość), Doradcą Inwestycyjnym nr Licencji 181, Chartered Financial Analyst, Bieglym Rewidentem oraz ukończył program MBA University of Illinois i UW.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ferro S.A.

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych w tym m.in. ATM S.A., Famur S.A., Getback S.A., Herkules S.A., TC Dębica S.A., Polcolorit S.A., Browary Polskie Brok Strzelec S.A., Zamet Industry S.A., ZBM  S.A., Famak S.A., PGO S.A., Pemug S.A., Fazos S.A., Synektik S.A.  i inne


WRÓĆ