Krzysztof Wachowski

Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Przebieg pracy zawodowej:

Pan Krzysztof Wachowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania (kierunek: informatyka) Politechniki Wrocławskiej.

Ponadto Pan Krzysztof Wachowski ukończył Ecole Mastere „Genie des Systemes Industriels” (Zarządzanie Systemami Przemysłowymi) na Politechnice Wrocławskiej i Ecole Centrale Paris oraz studia podyplomowe: Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 


WRÓĆ