Szanowni Państwo!
Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tarczyński,
który stanowi podsumowanie działalności oraz osiągnięć naszej Grupy Kapitałowej, w zakończonym
roku obrotowym.
Miniony rok był okresem wyzwań i funkcjonowania w trudnym otoczeniu rynkowym ze względu
na wybuch pandemii koronawirusa. Chcę podkreślić, że Grupa Tarczyński uważnie obserwuje sytuację
związaną z rozwojem pandemii. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów, Partnerów
Biznesowych i Pracowników, Grupa Tarczyński już na początku pandemii podjęła szereg działań
zapobiegających rozprzestrzenieniu się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływu na działalność
biznesową Grupy.
Pozostajemy konsekwentni w realizacji naszej strategii i będziemy kontynuować działania, które
pozwolą nam na utrzymanie pozycji lidera rynkowego w segmencie kabanosa. Budujemy silną pozycję
w kategorii parówek premium, która jest drugim filarem prowadzonej przez nas działalności. Przychody
ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły o 16,7% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły niemal
1,025 mld zł. Grupa po raz pierwszy w historii przebiła „magiczną” granicę miliarda przychodów ze
sprzedaży!!!
Rok 2020, szczególny również w kontekście cen na rynku surowca, pozwolił nam
skoncentrować się na dalszym budowaniu efektywności organizacji. Osiągnęliśmy w tym okresie
nadwyżkę EBITDA na poziomie przekraczającym 164 mln zł, co daje roczną dynamikę w wysokości
202% i poziom rentowności 16% w odniesieniu do wielkości sprzedaży, co jest absolutnym rekordem w
historii funkcjonowania Grupy Tarczyński. Wypracowaliśmy w roku 2020 zysk netto w kwocie 91,3 mln
zł, co daje ponad trzykrotny roczny wzrost i rentowność na poziomie 9% w odniesieniu do wielkości
sprzedaży. Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł za 2020 rok 8,05 zł.
Nawiązując do deklaracji składanych Państwu w moich wcześniejszych wystąpieniach do
Akcjonariuszy, zwiększamy swoją aktywność w zakresie wydatków na badania i rozwój, a także
związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Istotne środki angażujemy na marketing. Utrzymanie statusu
lidera i innowatora generuje konieczność ponoszenia istotnych wydatków inwestycyjnych. Działania te
będziemy kontynuować w roku 2021.
Kończąc, chcę zadeklarować, że nadal będziemy koncentrować się na dostarczaniu klientom
wysokiej jakości produktów i dalszych, ciągłych innowacjach. Nadal będziemy pracować nad wzrostem
wartości marki oraz jej rozpoznawalnością w Polsce, a także poza jej granicami.
Jacek Tarczyński
Prezes Zarządu Tarczyński S.A.