Szanowni Państwo!
Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny Spółki oraz Grupy Kapitałowej
Tarczyński, który stanowi podsumowanie działalności oraz osiągnięć naszej Grupy
Kapitałowej, w zakończonym roku obrotowym.
Miniony rok był okresem wyzwań i funkcjonowania w trudnym otoczeniu rynkowym ze
względu na rozwój pandemii koronawirusa z jednej strony oraz wzrost inflacji, szczególnie w
drugim półroczu 2021, będący wstępem do tego z czym obecnie boryka się nasza
gospodarka.
W zakresie pandemii mogę stwierdzić, że działania zapobiegające rozprzestrzenieniu się
wirusa SARS CoV-2 podejmowane przez Grupę Tarczyński skutecznie wyeliminowały wpływ
tego czynnika na działalność biznesową Grupy w minionym roku oraz bezpieczeństwo
naszych Klientów, Partnerów Biznesowych i Pracowników.
W zakresie zaopatrzenia nie tylko rosnący poziom cen był wyzwaniem dla naszych służb
zakupowych, ale przede wszystkim ograniczenia dostępności szeregu asortymentów w
następstwie przerwanych z powodu pandemii łańcuchów dostaw. Pozytywną przeciwwagą
do rosnących powszechnie cen były w roku 2021 ceny zaopatrzenia w główne surowce
mięsne, w ramach których trend wzrostowy w cenach zanotowało tylko mięso drobiowe. O
ile powyższa sytuacja wpłynęła korzystnie w roku 2021 na realizację założonych celów
biznesowych, znaczący przyrost wielkości sprzedaży i poprawę wyników względem roku
poprzedniego to przesunięcie na początek roku 2022 trendu wzrostowego cen wieprzowiny i
niespotykana dotychczas dynamika ich wzrostu nakręcana ryzykiem wpływu wojny na
Ukrainie na rynek Agro stanowi obecnie wyzwanie nie mniejsze niż te z którymi przyszło nam
się mierzyć w latach 2020 i 2021.
Pozostajemy konsekwentni w realizacji naszej strategii i będziemy kontynuować działania,
które pozwolą nam na utrzymanie pozycji lidera rynkowego w segmencie kabanosa.
Budujemy silną pozycję w kategorii parówek premium, która jest drugim filarem
prowadzonej przez nas działalności. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły o
16,5% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły niemal 1,195 mld zł.
W roku 2021 osiągnęliśmy nadwyżkę EBITDA na poziomie blisko 172 mln zł, o 4,7% wyższą
względem roku 2020 i poziom rentowności 16% w odniesieniu do wielkości sprzedaży
utrzymując poziom z roku ubiegłego. Wypracowaliśmy w roku 2021 zysk netto w kwocie 95,6
mln zł, o 4,3 mln poprawiając wynik roku 2020. Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł
za 2021 rok 8,43 zł.
Potwierdzając pozytywne efekty takich działań kontynuujemy aktywność w zakresie
wydatków na badania i rozwój obejmujący rozwój innowacyjnych produktów zachowując ich
najwyższą i powtarzalną jakość. Stale podnosimy kompetencje naszych pracowników będąc
otwarci na zmieniający się rynek pracy.
Istotne środki angażujemy na marketing stanowiący podstawę budowy wartości marki oraz
jej rozpoznawalności w Polsce a także poza jej granicami. Utrzymanie statusu lidera na
rosnącym rynku generuje konieczność ponoszenia istotnych wydatków inwestycyjnych.
Działania inwestycyjne realizowane w roku 2021 kontynuować będziemy w latach kolejnych
Koncentrując się na celach biznesowych tworzymy nowoczesną, odpowiedzialną społecznie
organizację, która rozumie zachodzące w świecie zmiany i potrafi tworzyć innowacyjne
produkty dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.
Jacek Tarczyński
Prezes Zarządu Tarczyński S.A.