DOTACJE UNIJNE

Demonstracja w pełni zautomatyzowanej wydajnej technologii otrzymywania przekąsek mięsnych o wysokiej wartości dodanej stanowiących przełom w branży

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy lektrycznej około 8 MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym