Relacje
inwestorskie
Zarząd
Zarząd Tarczyński S.A. jest sześcioosobowy. W obecnej kadencji w jego skład wchodzą:
Jacek Tarczyński
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, założyciel i główny akcjonariusz firmy.
Przebieg pracy zawodowej:

● w latach 2011-2012 w Sufler Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu jako członek rady nadzorczej,
● w latach 2010-2011 w Dobrosława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie jako prezes zarządu,
● w latach 2010-2011 w Starpeck Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu,

Czytaj więcej

● w latach 2000-2006 działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej wraz z Elżbietą Tarczyńską, od roku 1999
w Spółce (poprzednio Tarczyński Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy) jako Prezes Zarządu,
● w latach 1990-1999 działalność gospodarcza pod własnym nazwiskiem – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jacek Tarczyński z siedzibą w Sułowie,
● w latach 1987-1990 działalność gospodarcza pod własnym nazwiskiem w zakresie posadzkarstwa,
● w latach 1986-1987 w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „SCH” we Wrocławiu jako starszy inspektor
w dziale przetwórstwa mięsnego,
● w latach 1985-1986 w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Trzebnicy jako mistrz działu produkcji wędlin,
● w latach 1980-1985 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Opolu, jako peklowacz.

Pan Jacek Tarczyński jest udziałowcem lub akcjonariuszem: Spółki, TT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, Devils Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, Dato Investment Holding S.a r.l. z siedzibą
w Luksemburgu, EJT Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, AgroJet Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim oraz TJ Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim. Jednocześnie Pan Jacek Tarczyński wspólnie z małżonką są założycielami Fundacji Tarczyńskich, działającej od roku 2009. Poza powyższym Pan Jacek Tarczyński nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani kapitałowych.

Pan Jacek Tarczyński posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Przemysłu Mięsnego
w Krotoszynie. Ponadto Pan Jacek Tarczyński ukończył kurs pedagogiczny dla nauczycieli zawodu pracowników młodocianych w Zespole Szkół Zawodowych w Miliczu.

Dawid Tarczyński
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju
Dawid Tarczyński – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Finansów

Dawid Tarczyński związany jest ze Spółką od ponad 8 lat. Od 2016 roku na stanowisku dyrektora ds. ciągłego doskonalenia. Wcześniej w roli managera ds. innowacji technologicznej.

Czytaj więcej

Ma ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń rozwiązań optymalizujących procesy zarządzania dla branży produkcyjnej. Posiada szerokie kompetencje w obszarze innowacji technologicznych dedykowanych branży produkcyjnej.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

Radosław Chmurak
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Radosław Chmurak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2011 roku w Spółce jako Wiceprezes Zarządu oraz dyrektor ds. sprzedaży i marketingu,
 • w latach 2007 – 2011 w ZM Unimięs sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie jako dyrektor handlowy,

Czytaj więcej

 • w latach 2006 – 2007 w Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor handlowy,
 • w latach 2004 – 2007 w Centrum Mięsne Makton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor ds. rozwoju i ekspansji rynku,
 • w latach 2002 – 2004 w Beskidzkim Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu,
 • w latach 2000 – 2004 w STAR-PECK Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Wacław Laszczak z siedzibą w Bielsku-Białej jako dyrektor ds. marketingu,
 • w 1999 roku w Zakładach Mięsnych Mysłowice sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jako dyrektor dystrybucji i handlu,
 • w latach 1998 – 1999 w Partner S.A. z siedzibą w Warszawie jako prezes zarządu,
 • w latach 1996 – 1999 w Firmie Mięsno-Wędliniarskiej AJPI z siedzibą w Siemianowicach Śląskich kolejno jako: informatyk, dyrektor przetwórni, dyrektor ds. handlowo-produkcyjnych, zastępca dyrektora firmy oraz dyrektor ds. dystrybucji.

Pan Radosław Chmurak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (kierunek: wychowanie techniczne).

Tomasz Tarczyński
Członek Zarządu
Dyrektor Marketingu i Eksportu
Tomasz Tarczyński – Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Exportu
 • w latach 2017-2020 w Tarczyński S.A. Dyrektor Marketingu
 • w latach 2013-2017 w Tarczyński S.A. Group Brand Manager
 • w latach 2011-2013 w Tarczyński S.A. Manager Export

Pan Tomasz Tarczyński jest związany z firmą Tarczyński S.A. od 2011 r. Swoją karierę w spółce rozpoczął na stanowisku Export Managera, pełniąc tę funkcję przez ponad 2 lata.

Następnie, jako Group Brand Manager, był odpowiedzialny za rozwój i kreowanie wizerunku marki w latach 2013-2017. W 2017 roku awansował na stanowisko Dyrektora Marketingu, gdzie jego głównym zadaniem była budowa i kierowanie zespołem marketingowym, opracowanie nowej platformy komunikacji dla marki Tarczyński oraz wdrażanie zintegrowanych kampanii reklamowych.

Pan Tomasz  jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za marketing i rozwój międzynarodowy biznesu jako Dyrektor Marketingu i Exportu.

Pan Tomasz Tarczyński swoją wiedzę marketingową zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, po czym ukończył program CIM Diploma In Proffesional Marketing w The Chartered Institute of Marketing.

Krzysztof Cetnar
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych
Krzysztof Cetnar- Członek Zarządu, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych

Przebieg pracy zawodowej:

– w latach 2018 – 2021  w Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie  jako Członek Zarządu pełniący funkcję dyrektora ekonomiczno-finansowego Grupy,

– w latach 2014 – 2016 w Polimex Mostostal  S.A. z siedzibą w Warszawie  jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,

– w latach 2008 – 2014  w Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie jako Prezes Zarządu,

– w latach 2002 – 2008  w Commercial Union PTE ( obecnie AVIVA PTE ) jako Członek Zarządu dyrektor finansowy, a od 2006 roku dyrektor ds. operacyjnych i systemów biznesowych,

– w latach 1999 – 2002 w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A  jako Członek, a następnie Wiceprezes Zarządu  dyrektor ds. planowania i nadzoru właścicielskiego, a następnie dyrektor ekonomiczno-finansowy,

– w latach 1996-1999 w Zakładach Chemicznych Alwernia jako Członek Zarządu  – dyrektor finansowy

– w latach 1994-1995 w Biurze Maklerskim Certus – jako dyrektor naczelny,

– w latach 1991-1993 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie jako fizyk w Zakładzie Fizyki Cząstek Elementarnych.

 

Pan Krzysztof Cetnar  posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra fizyki, studia  podyplomowe z zakresu  „Zarządzanie wartością Firmy” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Master of Business Administration  prowadzone przez  Uniwersytet Ekonomiczny Kraków i University of Teesside.

Posiada licencje Maklera  i Doradcy Inwestycyjnego.

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Piotr Nowjalis- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Piotr Nowjalis (49 lat) – absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA – 2014) oraz Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym (1997) i Wydziale Prawa i Administracji (1998).

Piotr Nowjalis zajmuje się zarządzaniem finansami od 25 lat:
2020 – 2023 Dyrektor Finansowy i członek zarządu w Merxu sp. z o.o.

2008 – 2017 CFO i Wiceprezes Zarządu w CCC SA
2003 – 2008 CFO i Członek Zarządu w AB SA
2002 – 2003 Dyrektor Ekonomiczny w M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. 1999 – 2002 Dyrektor Finansowy – Dyrektor Wykonawczy (Treasurer) w KHGM SA 1998 – 1999 Specjalista ds. Skarbu w LOTOS SA
1997 Specjalista ds. finansowych w Polskich Liniach Oceanicznych

Pełnił funkcje nadzorcze w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie: TIM SA (2010-2016), Rotopino.pl SA (2011-2013), Vantage Development SA (2011-2015), LIBET SA (2017), CCC SA (2017-2019), VRG SA (2020), Orbis SA (2020-2021), Synektik SA (2017-2020), Novaturas AB (2017-2020), Dino Polska SA (2015-2023)

Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej w następujących spółkach prywatnych: Spokey sp. z o.o., Eurotorg Holding Plc.

Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w następujących spółkach giełdowych:

– Comp SA – Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, członek rady nadzorczej

Piotr Nowjalis jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, pełnił funkcję pierwszego Przewodniczącego Stowarzyszenia (2018-2019).

 Obecna kadencja Zarządu zakończy się w 2027 roku. Mandaty członków zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2026 (ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu – art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie ze Statutem Emitenta kadencja zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.
Rada Nadzorcza
W sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Krzysztof Wachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

 • od roku 2016  – Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej jako członek zarządu
 • w latach 2007 – 2016 w Tarczyński SA jako wiceprezes Zarządu, dyrektor finansowy

Czytaj więcej

 • w latach 2004 – 2005 w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek zarządu,
 • w latach 2001 – 2004 w Impel Security Polska z siedzibą we Wrocławiu jako członek zarządu,
 • w latach 1998 – 2000 w Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako wiceprezes zarządu,
 • w latach 1994 – 1998 w Banku Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako inspektor.

Pan Krzysztof Wachowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania (kierunek: informatyka) Politechniki Wrocławskiej.

Ponadto Pan Krzysztof Wachowski ukończył Ecole Mastere „Genie des Systemes Industriels” (Zarządzanie Systemami Przemysłowymi) na Politechnice Wrocławskiej i Ecole Centrale Paris oraz studia podyplomowe: Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Edmund Bienkiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Edmund Bienkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, na stanowisku zastępcy dyrektora ds. administracyjno-prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków w Spółce, Pan Edmund Bienkiewicz podlega dyrektorowi ds. administracyjno-prawnych.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od roku 2012 w Tarczyński Marketing Sp. z o.o. jako prokurent,
 • od roku 2010 w Fundacji Tarczyńskich jako wiceprezes zarządu,

Czytaj więcej

 • w latach 2006 – 2011 w Dobrosława sp. z o.o. z siedzibą w Sławie jako przewodniczący rady nadzorczej,
 • od roku 2005 w Spółce jako przewodniczący rady nadzorczej,
 • od roku 1998 w Spółce, kolejno jako: dyrektor, specjalista ds. rozliczeń oraz zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych,
 • od roku 1990 w Radzie Miejskiej w Miliczu, kolejno jako: członek zarządu miejskiego, radny, a także przewodniczący rady miejskiej (w latach 1998 – 2003, 2007 – 2010 oraz od 2011 roku do chwili obecnej),
 • w latach 1990 – 1998 w Szkole Podstawowej w Sułowie pracował jako dyrektor,
 • w 1989 roku w WSS „Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, jako prezes zarządu,
 • w latach 1985 – 1989 w Szkole Podstawowej w Sułowie jako nauczyciel,
 • w latach 1973 – 1984 w WSS „Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, kolejno jako: stażysta, wiceprezes zarządu oraz prezes zarządu.

Pan Edmund Bienkiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: ekonomika handlu). Ponadto Pan Edmund Bienkiewicz zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz ukończył kurs pedagogiczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uprawniający do nauczania w szkole.

Elżbieta Tarczyńska
Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Elżbieta Tarczyńska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę, na stanowisku specjalisty public relations.

Przebieg pracy zawodowej:

 • w latach 2006 – 2011 w Dobrosława sp. z o.o. z siedzibą w Sławie, jako członek rady nadzorczej,
 • od roku 2007 w Tarella sp.j. z siedzibą w Sułowie, jako współwłaściciel,

Czytaj więcej

 • od roku 2005 w Spółce jako zastępca przewodniczącego rady nadzorczej,
 • w latach 2000 – 2006 w Tarella s.c. z siedzibą w Sułowie, jako współwłaściciel,
 • w latach 1999 – 2004 w Spółce, kolejno jako członek zarządu oraz wiceprezes zarządu,
 • w latach 1993 – 1999 w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Jacek Tarczyński z siedzibą w Sułowie,
 • w latach 1990 – 1993 w Szkole Podstawowej w Sułowie jako nauczyciel,
 • w latach 1985 – 1990 w Szkole Podstawowej w Miliczu jako nauczyciel.

Pani Elżbieta Tarczyńska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne we Wrocławiu

(kierunek: ekonomika pracy, płace i sprawy socjalne).

Pani Elżbieta Tarczyńska wspólnie z Panem Jackiem Tarczyńskim byli założycielami Fundacji Tarczyńskich, działającej w latach od 2009 roku do 2015 roku.

Piotr Łyskawa
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2014 w spółce jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od 2012 Członek Rady Okręgowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu,

Czytaj więcej

 • od roku 2011 Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.,
 • od roku 2009 – w Avanta Audit z siedzibą w Bielanach Wrocławskich jako partner i wspólnik,
 • w latach 2003-2009 w Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako kolejno Manager, Starszy Manager, Dyrektor,
 • w latach 1995- 2003 w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie jako kolejno Asystent, Senior, Manager.

Pan Piotr Łyskawa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto odbył półroczne stypendia naukowe na Technical University of Denmark oraz Glasgow Caledonian University. Pan Piotr Łyskawa uzyskał certyfikaty ACCA Professional Qualification, ACCA Practing Certificate za rok 2002 oraz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Rafał Dutkiewicz
Członek Rady Nadzorczej
Rafał Dutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

W 1982 roku ukończył studia z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Studiował także na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1985 obronił doktorat z logiki formalnej pracą zatytułowaną Z badań nad metodą tablic semantycznych Betha, której promotorem był profesor Ludwik Borkowski. W czasie stanu wojennego działacz „Solidarności”. W 1989 roku został sekretarzem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w 1990 jego przewodniczącym.

Rafał Dutkiewicz był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza. Aktywnie działał także w harcerstwie, w latach 80. był członkiem Rady Naczelnej ZHP.

Był pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1982–1992) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1989–1994), a także stypendystą Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst we Freiburgu. Po powrocie ze stypendium w latach 90. założył polski oddział „Signium International”, międzynarodowej firmy zajmującej się wyszukiwaniem kadr kierowniczych. Był także współtwórcą Radia Eska we Wrocławiu.

Pierwszy prezydent Wrocławia wybrany w wyborach bezpośrednich w 2002 roku, pełnił urząd nieprzerwanie przez 4 kadencje do 2018 roku.

W okresie prezydentury Rafała Dutkiewicza we Wrocławiu PKB per capita wzrosło kilkukrotnie, bezrobocie spadło z 13% niemal do zera, ruch turystyczny wzrósł 5-krotnie (do 5 mln), a ruch lotniczy 15-krotnie. Według badań (obejmujących okres do 2018 roku) dotyczących tempa rozwoju ekonomicznego, które objęły 200 miast europejskich liczących powyżej 250 000 mieszkańców, Wrocław zajmuje 3. miejsce w Unii Europejskiej, ustępując jedynie Dublinowi i Pradze.

Od kwietnia 2019 przebywał w Berlinie, w elitarnym gronie Richard von Weizsäcker Academy na zaproszenie Fundacji Boscha. Z początkiem 2020 roku został Senior Fellow w Democracy Study Center w Kijowie.  Związany z kilkoma startupami zajmującymi się najnowocześniejszymi trendami w produkcji żywności.

Członek rady Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat był członkiem, a następnie członkiem honorowym senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Za zasługi dla rozwoju nauki w Europie został wyróżniony honorowym członkostwem Academia Europaea. Jest również członkiem honorowym amerykańskiego think-tanku „Atlantic Council”.

Laureat wielu nagród i wyróżnień – otrzymał m.in. nagrodę tygodnika „Newsweek” za pierwsze miejsce w rankingu prezydentów miast (trzykrotnie: 2010, 2011, 2012) oraz tytuł „Superprezydenta” (2013), Krzyż 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP (2014), Erich Kästner-Preis – nagrodę przyznawaną przez Presseclub Dresden za zasługi w krzewieniu idei tolerancji, humanitaryzmu i dialogu między narodami (2015), Narodową Nagrodę Niemiec (2017), Jerusalem Prize – przyznawaną przez World Zionist Organization za zasługi dla państwa Izrael i wspólnoty polsko-żydowskiej (2019), Godło Promocyjne Fundacji Orła Białego (2019), „Europaurkunde” – wyróżnienie nadawane przez rząd Brandenburgii (2019), Order Zasługi Wolnego Kraju Saksonii (2019), doktorat honorowy Politechniki Wrocławskiej (2021).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), a także wieloma odznaczeniami międzynarodowymi: Orderem Gwiazdy Solidarności Włoskiej  (2006), belgijskim Orderem Korony (2006), szwedzkim Orderem Gwiazdy Polarnej (2011), francuską Legią Honorową (2013) oraz Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2017).

Jacek Osowski
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

od 2012 r. –działalność doradcza prowadzona we współpracy i w ramach różnych przedsiębiorstw w tym m.in. Value Advisors Sp. z o.o. i s.k., Audit Advisors Sp. z o.o., AllCNet Sp. z o.o., EDGE NPD Sp. z o.o.,  i innych

 • 2014 – 2014 – Wiceprezes Zarządu Famur S.A, – projektowo
 • 2009 – 2011 – Wiceprezes Zarządu, CIO,  Dyrektor w PZU Asset Management S.A.,

Czytaj więcej

 • 2009 – 2009 – Doradca Zarządu w PTE Bankowy S.A.
 • 2008 – 2009 – Zastępca Dyrektora Biura Skarbnika w PZU S.A./ PZU Życie S.A.
 • 2007 – 2008 – Wiceprezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.
 • 2004 – 2007 – Zastępca Dyrektora, Kierownik, Doradca Inwestycyjny w PZU Asset Management S.A./ PZU Życie
 • 2003 – 2004 – Analityk w TP Invest,
 • 2001 – 2003 – Doradca Inwestycyjny w Millennium Dom Maklerski S,A.

Pan Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość), Doradcą Inwestycyjnym nr Licencji 181, Chartered Financial Analyst, Biegłym Rewidentem oraz ukończył program MBA University of Illinois i UW.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ferro S.A.

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych w tym m.in. ATM S.A., Famur S.A., Getback S.A., Herkules S.A., TC Dębica S.A., Polcolorit S.A., Browary Polskie Brok Strzelec S.A., Zamet Industry S.A., ZBM  S.A., Famak S.A., PGO S.A., Pemug S.A., Fazos S.A., Synektik S.A. i inne.

 Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w 2024 roku, po czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023 (ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie ze Statutem Emitenta kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.
Dane finansowe
Dla Grupy Tarczyński dynamiczny rozwój zawsze jest priorytetem i widać to w jej wynikach – każdego roku zwiększamy zysk netto, którego dużą część przeznaczamy na kolejne inwestycje i rozbudowę.
Historyczne wyniki finansowe
Grupy (tys. zł, MSSF)
Przychody netto ze sprzedaży
EBITDA (EBIT + Amortyzacja)
EBIT
Wynik netto
2014201520162017201820192020
20212022
494 401541 951648 160732 843760 418877 7821 024 9371 194 4561 613 780
41 78054 68045 50865 48173 35281 118164 145171 858175 032
21 60932 21019 69636 57244 87551 711127 613133 132132 418
11 67820 0249 86623 44725 69728 29191 31495 620101 889
[tys. zł]
Przychody netto ze sprzedaży
EBITDA (EBIT + Amortyzacja)
EBIT
Wynik netto
20212022zmiana %
1 194 4561 613 78035,1
171 858175 0321,8
133 132132 418-0,5
95 620101 8896,6
Raporty
Bieżące
Okresowe
Dokumenty spółki
Walne zgromadzenie
Prospekt emisyjny
Giełda
Notowania giełdowe
Akcjonariat
Prospekt emisyjny
Kalendarium
15.06.2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. 15.06.2023.
09.02.2023
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. 09.02.2023.