Innowacyjny producent wysokiej jakości wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych – Tarczyński S.A. – 22 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Ziemi, przystąpił do programu recyklingu RafCycle firmy UPM Raflatac. Możliwość ograniczania zużycia zasobów naturalnych poprzez przekształcanie odpadów etykietowych w nowe produkty pozwoli ratować drzewa oraz realizować założenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) marki.

Program RafCycle szansą na zmniejszenie ilości odpadów etykietowych

UPM Raflatac jest wiodącym producentem w dziedzinie etykiet przyjaznych środowisku. Ich innowacyjna koncepcja recyklingu – program RafCycle – zapewnia nowe życie odpadom etykietowym. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa stawiające na zrównoważony rozwój mogą przejść z gospodarki liniowej na cyrkulacyjną, wykorzystującą surowce maksymalnie wiele razy.

RafCycle umożliwia wytwarzanie nowych materiałów poprzez recykling odpadów z etykiet samoprzylepnych. Oferowana przez UPM Raflatac usługa polega dokładniej na odbieraniu od firm odpadów, które w przeciwnym razie byłyby składowane na wysypiskach lub spalone. Następnie, dzięki desilikonizacji, mogą być one przetworzone na masę papierową, a w dalszej kolejności ponownie w papier.

Zdecydowaliśmy się na przystąpienie do programu RafCycle, upatrując w nim szansy na zmniejszenie ilości produkowanych przez nas odpadów, a przez to przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego, w tym ratowania drzew. Certyfikacja to dopiero początek. Naszym celem jest aktualnie dążenie do zamknięcia tzw. obiegu dzięki wdrożeniu etykiet papierowych UPM Raflatac RAFNXT+ z podkładem wykonanym z materiałów pochodzących z recyklingu.  Dołączając do programu i wybierając etykiety RAFNXT+, nasza firma będzie mogła zamknąć pętlę recyklingu i podjąć pozytywne działania na rzecz klimatu – mówi Dawid Tarczyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Finansów.

Tarczyński – firma społecznie odpowiedzialna

Firma Tarczyński od lat podejmuje wiele prospołecznych i proekologicznych działań, dostrzegając wagę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Działania na rzecz ochrony planety ujęte zostały w zintegrowaną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu firmy, która koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: RAZEM, ODPOWIEDZIALNIE, MĄDRZE, AKTYWNIE, połączonych wspólną platformą komunikacyjną TarczyńskiLepiej.pl. Certyfikat RafCycle, będzie kolejnym ważnym elementem składowym strategii, realizowanym w ramach obszaru ODPOWIEDZIALNIE.

Oprócz przystąpienia do programu recyklingu RafCycle, Tarczyński podejmuje także szereg innych działań, które wywierają wpływ na środowisko naturalne i jego zasoby. Aktualnie w Ujeźdźcu Małym – siedzibie firmy – trwają pracę nad budową elektrociepłowni kogeneracyjnej, która dzięki ekonomizerom zmniejszającym zużycie gazu w procesach ciepłowniczych znacząco zredukuje emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.

Marka od kilku lat skupia się na ograniczaniu zużycia plastiku w opakowaniach oraz zwiększeniu wykorzystania plastiku wtórnego pochodzącego z recyklingu Wszystkie foliowe odpady powstałe w procesach produkcyjnych przetwarzane są w drodze recyklingu mechanicznego. Do produkcji opakowań zbiorczych oraz elementów opakowań jednostkowych, wykorzystuje wyłącznie certyfikowany papier.. Firma odzyskuje także wodę z procesów produkcyjnych, wykorzystując w tym celu własne oczyszczalnie biologiczne, dzięki którym oddaje ją do środowiska w takiej samej jakości, jak ta pobrana.

Więcej na temat prospołecznych i proekologicznych działań realizowanych przez Tarczyński S.A. można przeczytać na TarczyńskiLepiej.pl.