Firma Tarczyński intensyfikując działania realizowane w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), dołączyła do grona Członków Wspierających Stowarzyszenia Natureef. Zrzeszone w nim firmy sukcesywnie działają na rzecz ochrony środowiska poprzez stosowne innowacje i udział w projektach badawczo-rozwojowych, które koncentrują się na opakowaniach produktów oraz redukcji ich śladu środowiskowego.

Członkostwo szansą na propagowanie ochrony środowiska

Podstawowymi celami funkcjonowania Stowarzyszenia Natureef jest stworzenie szerokiej bazy wiedzy oraz kreowanie okazji do wymiany informacji, aby wspólnymi siłami – członków należących do organizacji – opracowywać nowe produkty i usługi przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego. Cele te sukcesywnie realizowane są m.in. poprzez webinaria, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, warsztaty, konferencje, współpracę z globalnymi partnerami czy działania lobbingowe.

– Możliwość dołączenia do grona Członków Wspierających Stowarzyszenia Natureef jest dla marki kolejną okazją do intensyfikacji działań podejmowanych w ramach obszaru ODPOWIEDZIALNIE w naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy jedną z największych firm branży spożywczej w Polsce, a to zobowiązuje nas nie tylko do proekologicznych aktywności – które sukcesywnie rozszerzamy – ale i wyznaczania trendów w tym obszarze. Wierzymy, że wspólnie ze Stowarzyszeniem i jego członkami, będzie to możliwe na jeszcze większą skalę, w tym w szczególności w kwestiach zmniejszania śladu środowiskowego produktu oraz ograniczania wytwarzania odpadów opakowaniowych – mówi Tomasz Tarczyński, Dyrektor Marketingu i członek zarządu Tarczyński S.A.

Marka społecznie odpowiedzialna

Przystąpienie do Stowarzyszenia nie jest pierwszym proekologicznym działaniem przekąskowego giganta. Firma konsekwentnie redukuje zużycie plastiku w opakowaniach swoich produktów, natomiast foliowe odpady poddaje przetworzeniu w drodze recyklingu mechanicznego. Zważając na środowisko naturalne, Tarczyński korzysta także z własnych biologicznych oczyszczalni, które pozwalają oddawać do środowiska wodę o tej samej jakości, jak ta pobrana. Firma finalizuje również budowę własnej elektrociepłowni kogeneracyjnej, która już niebawem pozwoli znacząco zredukować emisję dwutlenku węgla.

W 2020 roku całość działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ujęta została w zintegrowana strategię CSR, pod parasolem komunikacyjnym tarczynskilepiej.pl.