20 października 2022 roku w godzinach popołudniowych na terenie zakładu produkcyjnego firmy Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym doszło do pożaru. Niezwłocznie powiadomiono o tym właściwe służby – Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Trzebnicy oraz Pogotowie Ratunkowe. Dzięki natychmiastowej ewakuacji pracowników nikt nie ucierpiał. Pożar został zgaszony w godzinach późnowieczornych.

Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna pożaru. Na skutek pożaru zniszczeniu uległa część jednej z nowowybudowanych hal produkcyjnych zakładu. Obecnie Zarząd Firmy jest na etapie szacowania strat i wpływu pożaru na działalność firmy. Firma planuje również działania związane z naprawieniem szkody (zniszczone mienie było objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego).

Jacek Tarczyński

Prezes Zarządu Tarczyński S.A.