Edmund Bienkiewicz

Pan_Edmund_BienkiewiczEdmund Bienkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Edmund Bienkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, na stanowisku zastępcy dyrektora ds. administracyjno-prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków w Spółce, Pan Edmund Bienkiewicz podlega dyrektorowi ds. administracyjno-prawnych.

Przebieg pracy zawodowej:

  • od roku 2012 w Tarczyński Marketing Sp. z o.o. jako prokurent,
  • od roku 2010 w Fundacji Tarczyńskich jako wiceprezes zarządu,
  • w latach 2006 – 2011 w Dobrosława sp. z o.o. z siedzibą w Sławie jako przewodniczący rady nadzorczej,
  • od roku 2005 w Spółce jako przewodniczący rady nadzorczej,
  • od roku 1998 w Spółce, kolejno jako: dyrektor, specjalista ds. rozliczeń oraz zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych,
  • od roku 1990 w Radzie Miejskiej w Miliczu, kolejno jako: członek zarządu miejskiego, radny, a także przewodniczący rady miejskiej (w latach 1998 – 2003, 2007 – 2010 oraz od 2011 roku do chwili obecnej),
  • w latach 1990 – 1998 w Szkole Podstawowej w Sułowie pracował jako dyrektor,
  • w 1989 roku w WSS „Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, jako prezes zarządu,
  • w latach 1985 – 1989 w Szkole Podstawowej w Sułowie jako nauczyciel,
  • w latach 1973 – 1984 w WSS „Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, kolejno jako: stażysta, wiceprezes zarządu oraz prezes zarządu.

Pan Edmund Bienkiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: ekonomika handlu). Ponadto Pan Edmund Bienkiewicz zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz ukończył kurs pedagogiczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uprawniający do nauczania w szkole.

Polityka cookies - Mapa strony - Kontakt