Tadeusz Trziszka

Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej.Tadeusza Trziszka

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1996 – 2002 Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i współpracy z zagranicą (dwie kadencje),
  • od 1996 do chwili obecnej członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • od 1997 r. Kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i arządzaniaJakością,
  • od 2002 kierownik dwóch kierunków studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: a) Agro-Unia; b) Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle żywnościowym,
  • 2004-2005 powołany przez Ministra Nauki i Informatyzacji na eksperta w pilotażowym projekcie Foresight w dziedzinie „Zdrowie i Życie”,
  • Od 2006 Ekspert Regionalnej Sieci Naukowo-gospodarczej „Biotech”,
  • Od 2006 członek Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  • 2006 – 2008 Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z gospodarką, instytucjami rządowymi i samorządowymi regionu.
  • 2007-2010 członek Zespołu specjalistycznego ds. oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • od 2007 r. przewodniczący Rady Klastra NUTRIBIOMED.

Absolwent Technikum Rolniczego w Bożkowie (1967), po którym podjął studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Doktoryzował się w zakresie nauk rolniczych w 1977 na Wydziale Technologii Żywności wrocławskiej AR w oparciu o pracę pt. Zmiany w strukturze błony witelinowej jaj kurzych pochodzących z różnych okresów chłodniczego przechowywania. Habilitował się w Poznaniu w oparciu o rozprawę zatytułowaną Fizykochemiczna i technologiczna charakterystyka pian z białka jaja. 28 listopada 1994 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technologii drobiu i jaj, w tym projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim.

Polityka cookies - Mapa strony - Kontakt