Elżbieta Tarczyńska

Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Elżbieta Tarczyńska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę,
na stanowisku specjalisty public relations.

Przebieg pracy zawodowej:

Pani Elżbieta Tarczyńska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne we Wrocławiu
(kierunek: ekonomika pracy, płace i sprawy socjalne).

Pani Elżbieta Tarczyńska wspólnie z Panem Jackiem Tarczyńskim byli założycielami Fundacji Tarczyńskich, działającej w latach od 2009 roku do 2015 roku.


WRÓĆ