Elżbieta Tarczyńska

Elżbieta Tarczyńska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Pani Elżbieta Tarczyńska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę,
na stanowisku specjalisty public relations.

Przebieg pracy zawodowej:

Pani Elżbieta Tarczyńska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne we Wrocławiu
(kierunek: ekonomika pracy, płace i sprawy socjalne).

Pani Elżbieta Tarczyńska wspólnie z Panem Jackiem Tarczyńskim są założycielami Fundacji Tarczyńskich, działającej od roku 2009.


WRÓĆ