Dariusz Świerczyński

 

Dariusz Świerczyński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Dariusz Świerczyński dołączył do zespołu Tarczyński S.A. w marcu 2017 roku obejmując stanowisko Dyrektora Operacyjnego.

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku pełni w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

Pan Dariusz Świerczyński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, na której w 2002 roku ukończył Wydział Elektryczny, a w 2008 roku Wydział Informatyki i Zarządzania. Ponadto w 2017 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu a w 2019 roku ukończył Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

 


WRÓĆ